Sinh nhật của bé tháng 9/2020: Các tiết mục văn nghệ