Thực hiện uống Vacxin Bại Liệt (OPV) cho trẻ toàn trường